schaduw02
foto08
foto02
foto10
foto09
foto13
foto15
foto12
foto14
foto01
foto06
foto03
foto05
foto11
foto04
foto07
De jaarrekening vormt een wezenlijk verslag van de prestaties van de onderneming!
 

Administratieve dienstverlening
tekst lijn


De financiele administratie is van groot belang voor de ondernemer.

Op ieder gewenst moment moet hij over de juiste informatie kunnen

beschikken omtrent de rentabiliteit en financiele positie van zijn onderneming.

De administratie mag daarom niet verwaarloosd worden.

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en het belang stellen wij samen met de ondernemer een informatiebehoefte op. De administratie zal dusdanig worden ingericht dat op de juiste tijden de juiste informatie beschikbaar is.

Een instrument waar de ondernemer wat aan heeft!

Wij verzorgen uw administratie op ons kantoor, op uw bedrijf of indien
gewenst via internet.

De informatie kan beschikbaar zijn op papier of digitaal via de mogelijkheden
van het internetboekhouden. Naast de dagelijkse boekhouding verzorgen wij
voor onze klanten de Jaarrekeningen.

De jaarrekening vormt een wezenlijk verslag van de prestaties van de onderneming. Dus eigenlijk een afspiegeling van u als ondernemer. Door ons wordt daarom veel aandacht besteed aan de inhoud van de jaarrekening.

Tijdens jaarlijkse of tussentijdse besprekingen zal deze altijd als leidraad fungeren voor toekomstig beleid.